Cart 0
 

....PROPOSTES ..Propuestas....

....Us proposem diferents camins per  ajudar-vos a conèixer, entendre i dominar el món de la cuina a baixa temperatura. ..Nosotros os proponemos diferentes caminos para poder ayudaros a conocer , entender y dominar el mundo de la baja temperatura ....

 

....A partir de cursos, demostracions, xerrades. també fem auditories personalitzades. ..A partir de cursos, demostraciones y todo tipo de charlas. también realizamos auditorías personalizadas....

 
 
154705241 còpia.jpg
 
 

....Per a les empreses..Para empresas....

....AUDITORIES I FORMACIó..auditorías y formación....

....

una revisió completa

Dels vostres plats i elaboracions, de les instal·lacions i dels equips de cocció, refredament i manteniment.

També dels processos de treball, de cocció, de refredament i de conservació. Finalment s'avalua la qualitat del resultat final.

 

Com ho fem?

Realitzem una visita d'un dia i estudiem tots els aspectes a tenir en compte.

Mesurem temperatures i processos.

Estudiem el procés en les diferents fases d’elaboració.

Revisem les instal·lacions.

..

una revisión completa

De vuestros platos y elaboraciones, de las instalaciones y equipos de cocción, enfriamiento y mantenimiento.

También de los procesos de trabajo, cocción, enfriamiento y de conservación, finalmente de la calidad del resultado final.

 

¿Cómo lo hacemos?

Realizamos una visita de un día y estudiamos todos los aspectos a tener en cuenta.

Estudiamos temperaturas y procesos.

Revisamos el sistema de trabajo en las diferentes fases de elaboración.

....

 
 
 
 

....formació en baixa temperatura o cuina al  buit..Formación en baja temperatura o cocina al vacío....

....cursos presencials..cursos presenciales....

....

Descripció 

Us oferim diferents modalitats de cursos de cuina a baixa temperatura o de cuina al buit.

Fem cursos al nostre taller de cuina a Sant Hilari Sacalm (Girona) o bé a diferents ciutats.

També realitzem  cursos per a no professionals que vulguin iniciar-se  en la cuina a baixa temperatura a casa. 

Diferents cursos, diferents possibilitats

Sol·licita el nostre catàleg de cursos per saber més sobre el seu funcionamient.  

-  Cursos teòrics

-  Cursos teòric - pràctic

-  Cursos per a no professionals

-  Altres cursos

..

DESCRIpción

Os ofrecemos diferentes modalidades de cursos de cocina a baja temperatura o cocina al vacío.

Realizamos cursos en nuestro taller de cocina en Sant Hilari Sacalm (Girona) o podemos desplazarnos a diferentes ciudades.

También realizamos cursos para no profesionales que quieren empezar el camino de la cocción a baja temperatura en casa.

 

diferentes cursos, diferentes posibilidades

Solicita nuestro catálogo de cursos para saber más sobre su funcionamiento. 

-  Cursos teóricos

-  Cursos teórico-práctico

-  Cursos  para no profesionales

-  Otros cursos

....

 
 
 
 
 
 

....

expliquem què és la baixa teperatura

CONFERÈNCIES, PONèNCIES i TALLERS

DESCRIPCIÓ

La cuina a baixa temperatura és un tema d’actualitat. Poder explicar de què es tracta, és una bona manera d’introduir a moltes persones dins d’aquest apassionant món. 

Ensenyem les bases tècniques de la baixa temperatura en diferents formats adequats a cada ocasió, ja siguin xerrades, debats, conferències o ponències amb demostracions culinàries, fins i tot, amb degustacions o tastos.

..

explicamos que es la baja temperatura

conferencias, ponencias y talleres. 

Descripción

La cocina a baja temperatura es un tema de actualidad. Poder explicar de qué se trata es una buena manera de introducir a muchas personas en este apasionante mundo.

Explicamos las bases técnicas de la baja temperatura en diferentes formatos adecuados a cada ocasión sean charlas, debates, conferencias o ponencias con demostraciones culinarias e incluso con degustaciones o catas.

....

 
 

....

DEMOSTRACIONS

Explicacions de la tècnica reforçades amb demostracions pràctiques amb la possibilitat de tastos o degustacions. En aquest cas la degustació pot entendre’s com una part fonamental del curs convertint-se en un exercici pràctic per buscar la interacció dels alumnes.

 

CONFERÈNCIES O CLASSES

Pensades com a classes formatives  amb una durada d’entre 30 minuts i dues hores.

 

PONÈNCIEs

Classes tècniques centrades en temes generals amplis o bé temes concrets, sempre reforçades amb informació visual. Alguns d’aquests temes poden ser:

  • La cocció a baixa temperatura

  • La cocció al buit

  • la Cocció a baixa temperatura i salut

  • Les coccions directes i indirectes

  • La cocció a baixa temperatura (tendència clau en l’actual cuina)

..

Demostraciones

Explicaciones de la técnica reforzadas con demostraciones prácticas con la posibilidad de catas o degustaciones. En este caso la degustación puede entenderse como una parte fundamental del curso convirtiéndose en un ejercicio práctico para buscar la interacción de los alumnos. 

 

Conferencias o clases

Pensadas como clases formativas con una duración de entre 30 minutos y dos horas

 

ponencias

 Clases técnicas centradas en temas generales amplios o bien temas concretos, siempre reforzadas con información visual. Algunos de estos temas pueden ser:

  • La cocción a baja temperatura

  •  La cocción al vacío

  •  Cocción a baja temperatura y salud

  •  Las cocciones directas e indirectas

  •  La cocción a baja temperatura, tendencia clave en la actual cocina

....

 

 
 
 
 
 
 

....OPINIONS..Opiniones....  

....el que pensen de nosaltres..¿Quieres saber que piensan de nosotros?....

 

 
154701466+còpia.jpg
 
 

....

Algunes de les persones que hem compartit formació

DIFERENTS MANERES D’ENTENDRE LA CUINA AL BUIT

..

diferentes experiencias,diferentes personas

 diferentes maneras de entender la cocina a BAJA TEMPERATURA

....

 
Para mí fue una gran experiencia, tanto humana como profesional. Tuve la oportunidad de conocer a grandes profesionales y aprender de cada uno de ellos.
Los conocimientos de Salvador me ha servido para poder aplicarlos a mi cocina, sacar el máximo rendimiento de los productos y aplicar nuevas tendencias.
Sin duda recomiendo este curso. ¡¡Una gran experiencia!!
— Elias del Toro — Chef Ejecutivo Restaurante Abades Sevilla.
 
El curso de cocina al vacío de Salvador Brugués fue decisivo en la evolución de nuestro restaurante y marcó un antes y un después tanto por la excelente base teórica como por el enfoque práctico del curso. Lo he recomendado a muchos profesionales y esta opinión es unánime.
— Christophe Pais — Restaurante La bomba — Blog:No se le puede llamar cocina
 
El paso por el Celler, ha significado una apertura de nuestra Cocina, hacia la evolución. El Curso de Cocina al Vacío, impartido por Salvador Brugues te permite una experimentación continua;
que nunca acaba.
— Frank Perez   —  Chef Ejecutivo de USUE Gastronomía— Actualmente dirige la Cocina de SALAZOGUE Bistronomie.
 
 

....VOLS INFORMACIÓ DEL QUE Faig? ESCRIU-NOS I T'ho EXPLICAREM .. ¿quieres información de lo que hago? contacta con nos0tros y te lo explicamos....