....Madrid Fusió 2019 Més enllà de la cuina al buit..Madrid Fusión 2019 Más allá de la cocina al vacío....

….

El pròxim 29 de gener estaré acompanyant a Joan Roca en la seva ponència a Madrid Fusió. El tema és de rellevant actualitat: Més enllà de la cuina al buit.

..

El próximo 29 de enero estaré acompañando a Joan Roca en su ponencia en Madrid Fusión. El tema es de relevante actualidad: Más allá de la cocina al vacío.

….

Read More
....CIB Barcelona : Cooking tomorrow..CIB Barcelona : Cooking tomorrow....

….Aquesta setmana obre el teló un nou i innovador centre de formació a Barcelona, el CIB (Culinary Institute of Barcelona. Tinc l'honor de participar en aquesta aventura com a director del programa d'especialització en cuina del foc i baixa temperatura.

..

Esta semana abre el telón un nuevo e innovador centro de formación a Barcelona, el CIB (CulinaryInstitute of Barcelona. Tengo el honor de participar en esta aventura como director del programa de especialización en cocina del fuego y baja temperatura.

….

Read More
....La conservació al buit..La conservación al vacío....

....Actualment conservar els productes al buit és un procés generalitzat a moltes cuines. Aquest és un molt bon sistema de conservació, però que no està absent de riscos. Per evitar perills cal que el cuiner conegui les bases tècniques de conservació dels aliments. ..Actualmente conservar los productos al vacío, es un proceso generalizado a muchas cocinas. Este es un muy buen sistema de conservación, pero que no está ausente de riesgos. Para evitar peligros hace falta que el cocinero conozca las bases técnicas de conservación de los alimentos. ....

Read More
....Cuina a baixa temperatura: Moda o tendència?..Cocina a baja temperatura: ¿Moda o tendencia? ....

....Parlar de cuina a baixa temperatura en un restaurant, ara mateix és com parlar del temps a la barberia. En parlem tant que s’ha convertit en “trending topic” en xerrades de cuiners i malalts de cuina. Però realment és un fet tan important?. ..Hablar de cocina a baja temperatura en un restaurante, ahora mismo es como hablar del tiempo a la barbería. Hablamos tanto sobre este tema que se ha convertido en “trending topic” en charlas de cocineros y enfermos de cocina. Pero, ¿realmente es un hecho tan importante?. ....

Read More
....Cocció des de congelat..Cocción desde congelado....

....La cocció des de congelats de peixos o carns serà aviat una realitat a moltes cuines. La utilització d’induccions amb control de temperatura pot ser el desencadenant d’acabar de fer el pas final a una nova i pràctica manera de cuinar. ..La cocción desde congelados de pescados o carnes será pronto una realidad a muchas cocinas. La utilización de inducciones con control de temperatura puede ser el desencadenante de acabar de dar el paso final a una nueva y práctica manera de cocinar. ....

Read More
....Coccions Directes i Coccions Indirectes..Cocciones directas y cocciones indirectas....

....Hi ha una diferència notable entre aquest dos tipus de cocció. Llegeix el blog i ho veuràs clar. Segurament és una de les parts més importants que cal saber  de la cocció a baixa temperatura. ..Hay una notable diferencia entre estos dos tipos de cocción. Lee el blog y la descubrirás. Seguramente es una de las partes más importantes de la baja temperatura. ....

 

Read More
....Envinagrats. ..Verduras avinagradas....

....La cocció en un medi àcid, pot aportar frescor i matissos molt interessants. Hem reduït la quantitat d'àcid per respectar el gust de les verdures i ho fem a baixa temperatura per aconseguir "cruixent" i saludable al mateix temps. ..La cocción en un medio ácido, puede aportar frescor y matices muy intesantes. Hemos reducido la cantidad de vinagre para respetar el gusto de las verduras y lo hacemos a baja temperatura para conseguir  una elaboración  crujiente y saludable  al mismo tiempo. ....

 

Read More