Cart 0
 
 

….CUINA AL BUIT I A BAIXA TEMPERATURA..cocina al vacío y a baja temperarura….

….CURSOS PER PROFESSIONALS..cursos para profesionales….

 
 
154701642 còpia.jpg
 
 

….

Curs intensiu per professionals

Una finestra oberta al món de la baixa temperatura

Més enllà dels seus avantatges pràctics, el buit pot respondre a un objectiu més pròxim a l'art culinari entès com a tal: la cerca de la qualitat màxima, expressada en punts de cocció extremadament ajustats i adaptats a cada producte, el respecte absolut a les propietats organolépitiques dels ingredients, l'obtenció de textures suaus difícils d'aconseguir fins ara, la possibilitat de concentrar aromes pròpies o alienes al producte amb més intensitat.

dues modalitats

bases de la cuina al buit i la seva aplicació

Cursos intensius destinats a professionals de la cuina que vulguin aprendre o aprofundir els seus coneixements sobre la cuina al buit. Amb dues modalitats demostrativa o pràctica, en grups reduïts d'alumnes i amb esmorzars de treball a partir dels plats elaborats en el propi curs.

curs pràctic

Intensiu de dos dies que tracta les bases de la cuina al buit i l'aplicació d'aquesta tècnica. Combina teoria i pràctica per part dels alumnes amb moltes degustacions comparatives

curs demostratiu

Intensiu d'un dia que tracta les bases de la cuina al buit i l'aplicació d'aquesta tècnica. Combina teoria i demostracions de les tècniques amb degustacions comparatives.

Es tracta del mateix temari encara que en el curs de 2 dies es realitzen moltes pràctiques reals (no només les demostratives) i moltes comparatives amb diferents valors de cocció.

Tots els cursos inclouen la documentació i esmorzars de treball, només necessiteu roba de cuina per a les sessions pràctiques

..

curso intensivo para profesionales

Una ventana abierta al mundo de la baja temperatura

Más allá de sus ventajas prácticas, el vacío puede responder a un objetivo más próximo al arte culinario entendido como tal: la búsqueda de la calidad máxima, expresada en puntos de cocción extremadamente ajustados y adaptados a cada producto, el respecto absoluto a las propiedades organolépiticas de los ingredientes, la obtención de texturas suaves difíciles de conseguir hasta ahora, la posibilidad de concentrar aromas propios o ajenos al producto con más intensidad.

dos modalidades

BASES DE LA COCINA AL VACÍO Y SU APLICACIÓN

Cursos intensivos destinados a profesionales de la cocina que quieran aprender o profundizar sus conocimientos sobre la cocina al vacío. Con dos modalidades demostrativa o práctica, en grupos reducidos de alumnos y con almuerzos de trabajo a partir de los platos elaborados en el propio curso.

Curso Práctico

Intensivo de dos días que trata las bases de la cocina al vacío y la aplicación de esta técnica. Combina teoría y práctica por parte de los alumnos con muchas degustaciones comparativas

Curso Demostrativo

Intensivo de un día que trata las bases de la cocina al vacío y la aplicación de esta técnica. Combina teoría y demostraciones de las técnicas con degustaciones comparativas.

Se trata del mismo temario aunque en el curso de 2 días se realizan muchas prácticas reales (no sólo las demostrativas) y muchas comparativas con diferentes valores de cocción.

Todos los cursos incluyen la documentación y almuerzos de trabajo, solo necesitáis ropa de cocina para las sesiones prácticas.

…. 

 
 
 
 

….INTENSIU DE 2 dies..intensivo de 2 dias….

….CURS PRÀCTIC DE CUINA AL BUIT I A BAIXA TEMPERATURA..Curso práctico de cocina al vacío y a baja temperatura….

 
 
154701812 còpia.jpg
 
 
 

….

PROGRAMA primer dia :

Premisses A TENiR EN Compte, Materials i equips necesaris. 

- La conservació al buit.

- Tipus de cocció al buit.

- Pràctiques d’envassat

- Pràctiques de cocció al buit.

- Tipus de cocció: cocció indirecta.

- Práctiques de cocció indirecta.

- Tipus de cocció: cocció directa.

- Factors clau.

- Pràctiques de cocció directa.

- Pràctiques per grups d’ aliments:

 • verdures

 • carns

 • peixos

PROGRAMA SEGon DiA :

BASES TèCNIques DE COCCIÓ

- Buit continu i buit bàsic.

- Pràctiques de cocció al buit.

 • cocció

 • presió

 • infusionar

 • aromatizar.

..

PROGRAMA primer día :

Premisas A TENER EN CUENTA, Materiales y equipos necesarios. 

- La conservación al vacío.

- Tipos de cocción al vacío.

- Prácticas de envasado.

- Prácticas de cocción al vacío.

- Tipos de cocción: cocción indirecta.

- Prácticas de cocción indirecta.

- Tipos de cocción: cocción directa.

- Factores clave.

- Prácticas de cocción directa.

- Prácticas por grupos de alimentos:

 • verduras

 • carnes

 • pescados

PROGRAMA SEGUNDO DÍA :

BASES TÉCNICAS DE COCCIÓN

- Vacío continuo y vacío básico.

- Prácticas de cocción al vacío

 • cocción

 • presión

 • infusionar

 • aromatizar.

….

 

….

CURS práctic de 2 dies (18 HOReS)

INFORMACIÓ i reserves

Horari: Dilluns i Dimarts de 10:00 a 19h

Lloc: Carrer Canó 3, Sant Hilari Sacalm

Preu: 968€ IVA inclòs

Propera edició: 25 i 26 de Febrer de 2019

..

CURSO práctico de 2 dias ( 18 HORAS)

INFORMACIÓn y reservas

Horario: lunes y martes de 10:00 a 19h

Lugar: Carrer Canó 3, Sant Hilari Sacalm

Precio: 968€ IVA incluido

Próxima edición: 25 y 26 de Febrero de 2019

….

 
 
 
 

 

….INTENSIU DE 1 dia..intensivo de 1 dia….

….CURS DEMOSTRATIU DE CUINA AL BUIT I A BAIXA TEMPERATURA..Curso demostrativo de cocina al vacío y a baja temperatura….

 
 
154701956 còpia.jpg
 
 

….

PROGRAMA primera part

Premisses A TENiR EN Compte, Materials i equips necesaris. 

- La conservació al buit.

- Tipus de cocció al buit.

- Demostracions d’envassat

- Demostracions de cocció al buit.

- Tipus de cocció: cocció indirecta.

- Demostracions de cocció indirecta.

- Tipus de cocció: cocció directa.

- Factors clau.

- Demostracions de cocció directa.

- Demostracions per grups d’ aliments:

 • verdures

 • carns

 • peixos

PROGRAMA SEGona part

BASES TèCNIques DE COCCIÓ

- Buit continu i buit bàsic.

- Demostracions de cocció al buit.

 • cocció

 • pressió

 • infusionar

 • aromatizar.

..

PROGRAMA primerA PARTE  

Premisas A TENER EN CUENTA, Materiales y equipos necesarios. 

- La conservación al vacío.

- Tipos de cocción al vacío.

- Demostraciones de envasado.

- Demostraciones de cocción al vacío.

- Tipos de cocción: cocción indirecta.

- Demostraciones de cocción indirecta.

- Tipos de cocción: cocción directa.

- Factores clave.

- Demostraciones de cocción directa.

- Demostraciones por grupos de alimentos:

 • verduras

 • carnes

 • pescados

PROGRAMA SEGUNDA PARTE  

BASES TÉCNICAS DE COCCIÓN

- Vacío continuo y vacío básico.

- Demostraciones de cocción al vacío

 • cocción

 • presión

 • infusionar

 • aromatizar.

….

 

….

curs demostratiu 1dia

informació i reserves

Horari: Dilluns de 10:00 a 19:00h

Lloc: Carrer Canó 3, Sant Hilari Sacalm

Preu: 363€

Places: 10

Propera edició: 25/03/19

..

curso demostrativo 1dia

información y reservas

Horario: lunes de 10:00 a 19:00h

Lugar: Carrer Canó 3, Sant Hilari Sacalm

Precio: 363€

Plazas: 10

Próxima edición: 25/03/19

….

 
 
 
 

….T’AGRADARIA SABER QUÈ FAREM?..¿TE GUSTARÍA SABER QUE HAREMOS?….

….Més informació..más información….

 
 
154701019+co%CC%80pia.jpg