Cart 0
 
 

….CURS professional de cuina al buit i baixa temperatura, octubre de 2019..curso profesional de cocina al vacío y baja temperatura, octubre 2019….

 
 
18500056.jpg
 
 

….

Una finestra oberta al món de la baixa temperatura

Més enllà dels seus avantatges pràctics, el buit pot respondre a un objectiu més pròxim a l'art culinari entès com a tal: la cerca de la qualitat màxima, expressada en punts de cocció extremadament ajustats i adaptats a cada producte, el respecte absolut a les propietats organolépitiques dels ingredients, l'obtenció de textures suaus difícils d'aconseguir fins ara, la possibilitat de concentrar aromes pròpies o alienes al producte amb més intensitat.

Curs intensiu de dos dies que tracta les bases de la cuina al buit i l'aplicació d'aquesta tècnica. Combina teoria, demostracions i pràctica per part dels alumnes amb moltes degustacions comparatives.

Tots els cursos inclouen la documentació i dinars de treball, només necessiteu roba de cuina per a les sessions pràctiques.

..

Una ventana abierta al mundo de la baja temperatura

Más allá de sus ventajas prácticas, el vacío puede responder a un objetivo más próximo al arte culinario entendido como tal: la búsqueda de la calidad máxima, expresada en puntos de cocción extremadamente ajustados y adaptados a cada producto, el respeto absoluto a las propiedades organolépiticas de los ingredientes, la obtención de texturas suaves difíciles de conseguir hasta ahora, la posibilidad de concentrar aromas propios o ajenos al producto con más intensidad.

Curso intensivo de dos días que trata las bases de la cocina al vacío y la aplicación de esta técnica. Combina teoría , demostraciones y práctica por parte de los alumnos con muchas degustaciones comparativas.

Todos los cursos incluyen la documentación y almuerzos de trabajo, solo necesitáis ropa de cocina para las sesiones prácticas.

…. 

 
 
 

 ….EL nostre CURS..nuestro curso….

 
18500079.jpg
 

 ….

INFORMACIÓ: propers cursos, octubre 2019

Horari: Dilluns i Dimarts de 10:00 a 19h

Lloc: Carrer Canó 3, Sant Hilari Sacalm

Preu: 800 € (968€ IVA inclòs)

Propera edició:28 i 29 d’octubre de 2019

..

INFORMACIÓn : Próximos cursos, octubre de 2019

Horario: lunes y martes de 10:00 a 19h

Lugar: Carrer Canó 3, Sant Hilari Sacalm

Precio:800€ (968€ IVA incluido)

Próxima edición: 28 y 29 de octubre de 2019

….

 
 
 

….INTENSIU DE 2 dies..intensivo de 2 dias….

….PROGRAMA..PROGRAMA….

 
 
18500043 còpia.jpg
 

….Estructura del Curs..Estructura del Curso….

 

….

Introducció a la cocció a baixa temperatura

- Història

- Definició

- Objectius

Què és la cuina a baixa temperatura?

- Diferents tipus de cocció a BT

- El buit dins de la cuina a baixa temperatura

Materials i equips necessaris

- Màquines d’envasar

- Equips de cocció 

· Forns

· Termos de cocció ( termo circuladors)

· Inducció amb control de temperatura

- Equips de refrigeració. 

- Complements

. Envasos

. Elements de control

La conservació al buit.

La cocció a baixa temperatura

- Influència de la temperatura en la cocció.

- Les coccions a baixa temperatura

- La cocció en els diferents grups d’aliment

..

Introducción a la cocción a baja temperatura

- Historia

- Definición

- Objetivos

¿Qué es la cocina a baja temperatura?

- Diferentes tipos de cocción a BT

- El vació dentro de la cocina a baja temperatura

Materiales y equipos necesarios

- Máquinas de envasar

- Equipos de cocción 

· Hornos

· Termos de cocción ( termocirculadores)

· Inducción con control de temperatura

- Equipos de refrigeración. 

- Complementos

. Envases

. Elementos de control

La conservación al al vacío.

La cocción a baja temperatura

- Influencia de la temperatura en la cocción.

- Las cocciones a baja temperatura

- La cocción en los diferentes grupos de alimentos

….….

Tipus de cocció al buit.

- La cocció dels aliments

- Modificacions

Pràctiques d’envasat. 

Pràctiques de cocció al buit. 

Tipus de cocció: cocció indirecta. 

- Pràctiques de cocció indirecta.

Tipus de cocció: cocció directa. 

- Pràctiques de cocció directa

Factors clau. 

Pràctiques per grups d’aliments: 

- verdures,

- carns,

- peixos.

Buit continu i buit bàsic.

Pràctiques de cocció al buit

- cocció 

- pressió 

- infusionar

- aromatitzar.

..

Tipos de cocción al vacío.

- La cocción de los alimentos

- Modificaciones

Prácticas de envasado. 

Prácticas de cocción al vacío. 

Tipos de cocción: cocción indirecta. 

- Prácticas de cocción indirecta.

Tipos de cocción: cocción directa. 

- Prácticas de cocción directa

Factores clave. 

Prácticas por grupos de alimentos: 

- verduras,

- carnes,

- pescados.

Vacío continuo i vacío básico.

Prácticas de cocción al vacío

- cocción 

- presión 

- infusionar

- aromatitzar.

….

 
 
 
 
 

….informació i reserves.. información y reservas….

 
 
18500232 1.jpg