Cart 0
 

 

....CURSos de cuina al buit  i  a baixa temperatura: 25 i 26 de Febrer de 2019. ..Cursos de cocción al vacío y a baja temperatura :25 y 26 de febrero de 2019 .... 

 
154701749.jpg
 
 

....

el nostre curs

Una finestra oberta al món de la baixa temperatura

INTENSIU DE dos DIES QUE TRACTA les bases de la cuina a baixa temperatura / al buit i l'aplicació d'aquesta tècnica.

Més enllà dels seus avantatges pràctics, el buit pot respondre a un objectiu molt més proper a l'art culinari entès com a tal: la recerca de la qualitat màxima, expressada en punts de cocció extremadament ajustats i adaptats a cada producte, el respecte absolut a les propietats organolèptiques dels ingredients, l'obtenció de textures suaus fins ara difícils d'aconseguir, la possibilitat de concentrar aromes pròpies o alienes al producte amb més intensitat.


Destinat a professionals de la cuina que vulguin aprendre o aprofundir els seus coneixements sobre la cuina al buit. 

És un curs intensiu de dos dies, que combina teoria i pràctica per part dels alumnes, i que tracta les bases de la cuina al buit i l'aplicació d'aquesta tècnica. Grups reduïts d'alumnes, dinars de treball a partir de les pràctiques realitzades en el propi curs.

..

nuestro curso 

una ventana abierta al mundo de la baja temperatura

INTENSIVO DE dos DÍAS QUE TRATA las bases de la cocina a baja temperatura y al vacío y la aplicación de esta técnica.

Más allá de sus ventajas prácticas, el vacío puede responder a un objetivo más próximo al arte culinario entendido como tal: la búsqueda de la calidad máxima, expresada en puntos de cocción extremadamente ajustados y adaptados a cada producto, el respecto absoluto a las propiedades organolépticas de los ingredientes, la obtención de texturas suaves hasta ahora difíciles de conseguir, la posibilidad de concentrar aromas propios o ajenos al producto con más intensidad.


destinado a profesionales de la cocina que quieran aprender o profundizar sus conocimientos sobre la cocina al vacío. 

Es un curso intensivo de dos días, que combina teoría y práctica por parte de los alumnos, y que trata las bases de la cocina al vacío y la aplicación de esta técnica. Grupos reducidos de alumnos, almuerzos de trabajo a partir de las prácticas realizadas en el propio curso.

....

 
 
 

....CURS DE CUINA A BAIXA TEMPERATURA I AL BUIT per profesionals

ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT 

..

CURSO DE COCINA A BAJA TEMPERATURA Y AL VACÍO PARA PROFESIONALES 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIETO

....

 
154701780 còpia.jpg
 
 

....

primer dia 

Premises a tenir en compte, Materials i equips necessaris. 

 • La conservació al buit.

 • Tipus de cocció al buit. 

 • Pràctiques d'envasat.

 • Pràctiques de cocció al buit.

 • Tipus de cocció: cocció indirecta.

 • Pràctiques de cocció indirecta.

 • Tipus de cocció: cocció directa.

 • Factors clau.

 • Pràctiques de cocció directa.

 • Pràctiques per grups d'aliments:

  • verdures,

  • carns,

  • peixos.

..

primer día 

Premisas a tener en cuenta, Materiales y equipos necesarios. 

 • La conservación al vacío.

 • Tipos de cocción al vacío.

 • Prácticas de envasado.

 • Prácticas de cocción al vacío.

 • Tipos de cocción: cocción indirecta.

 • Prácticas de cocción indirecta.

 • Tipos de cocción: cocción directa.

 • Factores clave.

 • Prácticas de cocción directa.

 • Prácticas por grupos de alimentos:

  • verduras,

  • carnes,

  • pescados.

....

....

segon dia 

Bases tècniques de cocció 

 • Buit continu i buit bàsic.

 • Pràctiques de cocció al buit: 

  • cocció,

  • pressió,

  • infusionar,

  • aromatitzar.

..

SEGUNDO DÍA 

BASES TÉCNICAS DE COCCIÓN

 • Vacío continuo y vacío básico.

 • Prácticas de cocción al vacío

  • cocción

  • presión

  • infusionar

  • aromatizar.

....

 

 

 

 
 
 
 
 
 

....

Informació pràctica

horaris 

Proper curs 25 i 26 febrer 2019. Dilluns  matí a 7 de la tarda; dimarts  10 del matí a 7 de al tarda

Preu : 800 € + Iva

Grups reduits ( 6 - 8 persones)


contacte i Informació

info@salvadorbrugues.comL'adjudicació de places serà per rigorós ordre d'inscripció i es confirmarà per escrit l'acceptació de la inscripció.
Caldrà fer el pagament en un marge de deu dies des de la confirmació de la inscripció, a través de transferència bancària. 

..

Información práctica

horarios 

Próximos cursos: 25 y 26 febrero de 2019. Lunes  de 10 de la mañana a 7 de la tarde; martes  de 10 de la mañana a 7 de la tarde

Precio : 800€ + Iva 

Grupos reducidos ( 6 -8 persones)

 


contacto y información

info@salvadorbrugues.com

La adjudicación de plazas será por riguroso orden de inscripción y la aceptación de inscripción se confirmará por escrito. 
Será necesario realizar el pago en un margen de diez días desde la confirmación de la inscripción por transferencia bancaria.

....

 
 
 
 
 
 

....

EL NOSTRE ESPAI 

TALLER DE CUINA A BAIXA TEMPERATURA DE SALVADOR BRUGUÉS

El nostre local està a Sant HIlari Sacalm. Un poble situat a 30 minuts de Girona. Podeu venir en transport públic , cotxe particular o bé us recollirem el dia del curs a la ciutat de Girona. 

La nostra cuina està preparada amb tots els equips necessaris per a poder garantir una formació completa i intensiva

 

Low temperature-cooking

 Carrer Cano nº 3  - Sant Hilari Sacalm

  17403  Girona, Spain

..

nuestro espacio 

TALLER DE Cocina a baja temperatura DE SALVADOR BRUGUÉS

Nuestro local está ubicado en Sant Hilari Sacalm. Una localidad situado a 30 minutos de Girona. Podéis venir en transporte público, coche particular o bien os recogeremos el día del curso en la ciudad de Girona.

Nuestra cocina está preparada con todo el equipo necesario para poder garantizar una formación completa e intensiva.

 

Low temperature-cooking

Sant Hilari Sacalm

  17403  Girona, Spain

....

 
 
 
 
 
 

.

....

'especialització en cuina a baixa temperatura

Vols assistir al nostre curs ?

..

especialización en cocina a baja temperatura

¿quieres asistir a nuestro curso?

.... 

 
 
154701636 còpia.jpg