....Curs pràctic de cuina al buit i a baixa temperatura..Curso práctico de cocina al vacío y a baja temperatura....

....Curs pràctic de cuina al buit i a baixa temperatura..Curso práctico de cocina al vacío y a baja temperatura....

400.00
....Curs demostratiu de cuina al buit i a baixa temperatura..Curso demostrativo de cocina al vacío y a baja temperatura....

....Curs demostratiu de cuina al buit i a baixa temperatura..Curso demostrativo de cocina al vacío y a baja temperatura....

363.00