....Madrid Fusió 2019 Més enllà de la cuina al buit..Madrid Fusión 2019 Más allá de la cocina al vacío....

 

….

El pròxim 29 de gener estaré acompanyant a Joan Roca en la seva ponència a Madrid Fusió. El tema és de rellevant actualitat: Més enllà de la cuina al buit.

Hem treballat dur per a preparar aquesta ponència i poder aportar la nostra visió sobre quin serà el futur d'aquesta tècnica.

Cada vegada més, entenem la cuina al buit, com una part de la cuina a baixa temperatura, amb peculiaritats i característiques especials però també amb semblances a moltes altres tècniques de cocció.

Existeixen molts camins interessants per a cuinar a baixa temperatura com pot ser la cocció en vapor o en inducció amb control de temperatura sobre diferents líquids o la utilització del Kamado, autèntics forns de cocció a baixa temperatura que tan sols s'usen com a brasa o fumador

D'altra banda reconeixem que algun dels problemes que comporta l'ús del buit ha de solucionar-se de manera satisfactòria i ràpida. Especialment em refereixo a l'ús de plàstics no reciclables o reutilitzables
És el moment perquè la indústria aposti i aporti solucions perquè la cuina al buit sigui més sostenible.

Els cuiners estem cada vegada més sensibilitzats amb aquest tema i al meu entendre l'empresa que aporti nous productes més sostenibles tindrà una oportunitat de negoci immillorable.

..

El próximo 29 de enero estaré acompañando a Joan Roca en su ponencia en Madrid Fusión. El tema es de relevante actualidad: Más allá de la cocina al vacío.

Hemos trabajado duro para preparar esta ponencia y poder aportar nuestra visión sobre cual será el futuro de esta técnica.

La verdad es que cada vez más, entendemos la cocina al vacío, como una parte de la cocina a baja temperatura, con peculiaridades y características especiales pero también con semejanzas a muchas otras técnicas de cocción.

Existen muchos caminos interesantes para cocinar a baja temperatura como puede ser la cocción en vapor o en inducción con control de temperatura sobre diferentes líquidos o la utilización del Kamado, auténticos hornos de cocción a baja temperatura que tan solo se usan como brasa o ahumador.

Por otra parte reconocemos que alguno de los problemas que comporta el uso del vacío deben solucionarse de manera satisfactoria y rápida. Me refiero especialmente al uso de plásticos no reciclables o reutilizables

Es el momento para que la industria apueste y aporte soluciones para que la cocina al vacío sea más sostenible.

Los cocineros estamos cada vez más sensibilizados con este tema y en mi opinión la empresa que aporte nuevos productos más sostenibles tendrá una oportunidad de negocio inmejorable.

….