....Cocció des de congelat..Cocción desde congelado....

 

....

La cocció des de congelats de peixos o carns serà aviat una realitat a moltes cuines.

La utilització d’induccions amb control de temperatura pot ser el desencadenant d’acabar de fer el pas final a una nova i pràctica manera de cuinar.

És obvi que la cocció d’alguns productes directament a congelat fa temps que es realitza. Tot i això, el que no és tan normal és que ens plantegem molt seriosament la cocció de peixos i carns des de temperatures negatives. I per què no?  Ferran Adrià sempre feia la pregunta de quina era la diferència entre una sopa i un gelat i la resposta eren 6 graus de diferència

..

La cocción desde congelados de pescados o carnes será pronto una realidad a muchas cocinas.

La utilización de inducciones con control de temperatura puede ser el desencadenante de acabar de dar el paso final a una nueva y práctica manera de cocinar.

Es obvio que la cocción de algunos productos directamente a congelado hace tiempo que se realiza. Aún así, lo que no es tan común es que nos planteamos muy seriamente la cocción de pescados y carnes desde temperaturas negativas. ¿Y por qué no? Ferran Adrià siempre hacía la pregunta de cuál era la diferencia entre una sopa y un helado y la respuesta era simple: 6 grados 

....

 

 
 

....

D’aquesta manera i tenint en compte factors com organització o seguretat alimentaria per exemple en el complex tema dels anisakis, la cocció d’alguns aliments de manera controlada i des de congelat  pot ser gran pas endavant a les cuines).

Un exemple:

  • Comprem unes supremes de llobarro ben fresc.

  • El passem per salmorra al 10% durant 10 minuts: assequem, envasem i congelem tan ràpidament com es pugui.

  • Quan anem a cuinar, el trèiem del congelador i el col·loquem en un bany a 60 graus (o en un forn de vapor).

  • Fem una segona cocció en planxa molt forta i ja ho tenim.

L’evolució per fer revolució

..

De este modo y teniendo en cuenta temas como organización o seguridad alimentaria por ejemplo en el delicado tema de los anisakis, la cocción de algunos alimentos desde congelado de una manera controlada en frío negativo, puede ser el gran paso adelante en las cocinas.

Un ejemplo:

  • Compramos unas supremas de lubina muy fresca.

  • Lo pasamos por salmuera al 10% durante 10 minutos: secamos, envasamos y congelamos lo más rápido posible.

  • Cuando queramos cocinar, lo sacamos del congelador y lo colocamos en un baño a 60 grados (o en un horno de vapor).

  • Hagamos una segunda cocción en plancha muy fuerte y manos a la obra.

La evolución para hacer revolución

....

 

 

 

....

t'espero a @Vadobrugues

..

Te espero en @VADOBRUGUES

....