....Cuina a baixa temperatura: Moda o tendència?..Cocina a baja temperatura: ¿Moda o tendencia? ....

 

....

Parlar de cuina a baixa temperatura en un restaurant, ara mateix és com parlar del temps a la barberia. En parlem tant que s’ha convertit en “trending topic” en xerrades de cuiners i malalts de cuina. Però realment és un fet tan important?

..

Hablar de cocina a baja temperatura en un restaurante, ahora mismo es como hablar del tiempo a la barbería. Hablamos tanto sobre este tema que se ha convertido en “trending topic” en charlas de cocineros y enfermos de cocina. Pero realmente es un hecho tan importante?

....

 

 
 

....

Sense cap mena de dubtes és una tendència en el món de la cuina que es quedarà com una tècnica de cuina fonamental per a la majoria de cuiners de l’univers gastronòmic. Però afinem, no només per la baixa temperatura, sinó especialment pel control d’aquesta, sigui alta, baixa o a cor de producte .

El gran canvi que s’està produint a totes les cuines és el domini de les temperatures - i d’altres valors com el temps i la humitat - per aconseguir resultats molt ajustats, que busquen respectar al màxim la qualitat del producte. I no tan sols la qualitat gastronòmica sinó - i molt important - la qualitat nutricional dels aliments que cuinem.

Si primer va ser el control precís en forns, ara tenim a tocar el control exacte en cuines d’inducció, un exemple n’és el Rocook, però de ben segur que el seguiran altres marques.

La pregunta és: Quin serà el següent pas?

..

Sin ningún tipo de duda es una tendencia en el mundo de la cocina que se quedará como una técnica de cocina fundamental para la mayoría de cocineros del universo gastronómico. Pero afinamos, no sólo por la baja temperatura, sino especialmente por el control de esta, sea alta, baja o a corazón de producto.

El gran cambio que se está produciendo en todas las cocinas es el dominio de las temperaturas - y otros valores como el tiempo y la humedad - para conseguir resultados muy ajustados, que buscan respetar al máximo la calidad del producto. Y no tan sólo la calidad gastronómica sino - y muy importante - la calidad nutricional de los alimentos que cocinamos.
Si primero fue el control preciso en hornos, ahora tenemos a tocar el control exacto en cocinas de inducción, un ejemplo es el Rocook, pero seguro que lo seguirán otras marcas.
La pregunta es: Cuál será el siguiente paso?

....

 

 

 

....

t'espero a @Vadobrugues

..

Te espero en @VADOBRUGUES

....